ของที่ระลึก

  • เสื้อที่ระลึกการแข่งขันจาก The North Face®
  • เหรียญที่ระลึก สำหรับผู้เข้าเส้นชัยตามกำหนดเวลาเท่านั้น
  • ส่วนลด : บัตรกำนัล ส่วนลด 30% สำหรับซื้อสินค้าประเภท Running Gear (เฉพาะรุ่น) ที่ร้าน เดอะ นอร์ธ เฟซ สาขาที่ร่วมรายการ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลก่อนการใช้)

*สำหรับผู้สมัครทางออนไลน์ กรุณาพิมพ์บัตรกำนัล พร้อมนำอีเมล์ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน และ บัตรประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ร้าน The North Face ที่ร่วมรายการเพื่อขอรับส่วนลด ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ส่วนลด 1 ผู้สมัคร ต่อ 1 บัตรกำนัล เท่านั้น