รางวัล

ผู้ชนะ 3 อันดับแรกในประเภทเดี่ยว-คู่ 100 กม. เดี่ยว 50 กม. จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมกับบัตรกำนัลตามตารางด้านล่างนี้
เดี่ยวชาย 100 กม.
อันดับ 1 บัตรกำนัลมูลค่า 50,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 30,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 20,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
เดี่ยวหญิง 100 กม.
อันดับ 1 บัตรกำนัลมูลค่า 50,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 30,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 20,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
คู่ 100 กม.(ทั่วไป)
อันดับ 1 บัตรกำนัลมูลค่า 50,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 30,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 20,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
คู่ 100 กม.(หญิง)
อันดับ 1 บัตรกำนัลมูลค่า 50,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 30,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 20,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
เดี่ยวชาย 50 กม.
อันดับ 1 บัตรกำนัลมูลค่า 20,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
เดี่ยวหญิง 50 กม.
อันดับ 1 บัตรกำนัลมูลค่า 20,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
อันดับ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ เดอะ นอธ เฟซ
ผู้ชนะ 3 อันดับแรกในทุกรุ่นอายุของการแข่งขันระยะทาง วิ่ง 25 กม. และ วิ่ง 15 กม.จะได้รับถ้วยรางวัล