การฝากถุงสัมภาระสำรอง

นักกีฬาวิ่งระยะ 100 กม.และ 50 กม. ทุกประเภท ได้รับสิทธิ์ฝากถุงสัมภาระสำรอง 5 ใบ เพื่อใช้ในจุดเชคพอยท์ทั้ง 5 แห่ง นักกีฬาสามารถใส่อาหาร เครื่องดื่มเกลือแร่ อาหารเสริมให้พลังงาน เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น อาสาสมัครจะนำส่งถุงแต่ละใบในแต่ละจุดต่อไป ไม่ควรใส่ของมีค่าลงในถุงสัมภาระสำรอง
นักกีฬาต้องนำส่งในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. – 19.00 น. ณ งานลงทะเบียน สิมาลินทร์ เขาใหญ่
ไม่รับฝากในเช้าวันแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น