การรับเบอร์วิ่ง

ระเบียบการรับเบอร์วิ่งและของที่ระลึก
วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 30 มกราคม นี้ เวลา 14.00 น. – 19.00 น.
สถานที่ : สิมาลินทร์ Google Map: http://goo.gl/maps/0HGlo
1. กรอกแบบฟอร์ม (waiver) ที่จัดเตรียมไว้ให้ในวันรับเบอร์วิ่ง
2. ยื่นแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายแก่เจ้าหน้าที่
3. ให้นักกีฬารับหมายเลขวิ่งด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถรับแทน เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือโอนสิทธิ์ทะเบียนให้ผู้อื่นได้
4. กรณีนักวิ่งไม่สามารถร่วมการแข่งขัน สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเสื้อและของที่ระลึกแทนได้ โดยทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ริบเบอร์วิ่งและไมโครชิพ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ลงแข่งขัน โดยผู้รับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนหรือ บัตรที่มีภาพถ่ายผู้มอบอำนาจและหลักฐานการสมัคร
นักกีฬาสามารถตรวจสอบหมายเลขวิ่งของตนเองได้แล้วที่
http://thenorthfacethailand.com/TNF100/th/home.php