จุดเช็คพอยท์

สำหรับนักวิ่ง 100 กม.และ 50 กม.จะมีจุดเช็คพอยท์ เปิดให้บริการทุกๆ 10 กม.บนเส้นทาง รอบละ 50 กม. มีทั้งหมด 5 จุด ซึ่งจะให้บริการน้ำดื่ม เกลือแร่ อาหาร ถุงสัมภาระสำรอง และปฐมพยาบาล
หมายเหตุ นักกีฬาต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นส่วนตัวและอาหารเครื่องดื่มในถุงสัมภาระสำรองให้เพียงพอต่อตนเองจะไม่มีการแจกอาหารหรือเครื่องดื่มพิเศษเพิ่มเติมจากอาสาสมัครประจำจุด