สัญลักษณ์บนเส้นทางการแข่งขัน

ป้ายระยะทางจะมีทุกๆ 5 กม. ลูกศรบนถนนบอกทิศทาง และแถบขาว-แดงตามทางแยกต่างๆ พร้อมแท่งเรืองแสงเพื่อนำทางในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังมีป้ายกากบาทบนถนน และ ทางแยก ในเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง หากท่านออกนอกเส้นทางการแข่งขัน โปรดย้อนกลับไปยังจุดสุดท้ายที่ท่านเห็นเครื่องหมายนำทาง