กฏกติกาการแข่งขัน

 • ผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • การประชุมกฎกติกาการแข่งขัน สำหรับนักวิ่งระยะ 50 กม., วิ่งเดี่ยวและคู่ระยะ 100กม. จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ สิมาลินทร์ โดยจะมีการเช็ครายชื่อในการเข้าร่วมประชุม หากผู้เข้าแข่งขันท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วม จะถูกติดสิทธิ์เวลา 30 นาที จากผลการแข่งขัน กำหนดการมีดังนี้
  17:30-18:30 ประชุมภาคภาษาอังกฤษ
  18:30-19:30 ประชุมภาคภาษาไทย
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ทางลัด หากหลงทางให้ย้อนกลับไปจุดที่พบเครื่องหมายบอกทางครั้งสุดท้ายก่อนหลงทาง
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการช่วยเหลือได้เฉพาะจุดเชคพอยท์เท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัวด้านหน้าเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมไมโครชิพจับเวลาทุกครั้งที่ผ่านจุดเชคพอยท์ เพื่อบันทึกผล
 • หากต้องการออกจากการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องกรอกแบบฟอร์มยกเลิก ณ จุดเชคพอยท์ที่ใกล้ที่สุด
 • หากต้องการความช่วยเหลือด้านพยาบาล ให้ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์บนรายชื่อฉุกเฉินทันที
 • ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักกีฬาบนเส้นทางการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับออกทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องแบกเป้พร้อมสัมภาระบังคับทั้งหมดระหว่างการแข่งขัน ซึ่งจะสุ่มตรวจโดยกรรมการภาคสนามตลอดเส้นทางแข่งขัน หากพบว่าไม่มีน้ำดื่มอยู่ในเป้หลังจำนวนตามกติกากำหนด ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับโทษเวลา หรือ ปรับออกจากการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเติมน้ำดื่มอย่างน้อยจำนวนตามกติกากำหนด ณ จุดเชคพอยท์สุดท้าย หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับแพ้ทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากกรรมการภาคสนามอย่างเคร่งครัด
 • ห้ามทิ้งขยะบนเส้นทางแข่งขัน
 • หากพบว่า นักวิ่งท่านใดมีความตั้งใจในการทำผิดกฎกติกาการแข่งขัน ในกรณีนำเบอร์วิ่งของคนอื่นมาลงทำการแข่งขัน หรือ ลงแข่งขันในระยะที่ไม่ได้สมัคร จะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที
 • การฝ่าฝืนกฎกติกาการแข่งขันจะทำให้ผู้เข้าแข่งขันถูกปรับโทษเวลา หรือ ปรับออกทันที ทั้งนี้คำตัดสินของกรรมการภาคสนามถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดเวลา cut off ในแต่ละจุดเชคพอยท์
- นักวิ่งเดี่ยวระยะ 100 กม. ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจร่างกายจากทีมแพทย์ ณ จุดเชคพอยท์ที่ 5 (50 กม.)ระหว่างเวลา 12:00-14:00น. เพื่อยืนยันว่า นักวิ่งสามารถทำการแข่งขันในรอบต่อไปได้หรือไม่
- นักวิ่งเดี่ยวระยะ 100 กมจะต้องผ่านเชคพอยท์5 (50กม.) ก่อนเวลา 14.00 น.
- นักวิ่งเดี่ยวระยะ 100 กมจะต้องผ่านเชคพอยท์3 (81กม.) เชคพอยท์4 (89กม.) ก่อนเวลา 20.00 น.
- นักวิ่งระยะ 50 กม. และ คู่ 100 กม. ผ่านเชคพอยท์3 (31กม.) เชคพอยท์4 (39กม.) ก่อนเวลา 20.00 น.
- นักวิ่งเดี่ยวระยะ 100 กม. จะต้องผ่านวัดหนองตะกู ก่อนเวลา 22.00 น.