คำแนะนำด้านสุขภาพ

ผุ้เข้าแข่งขันควรมีพื้นฐานสุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายและซ้อมวิ่งอย่างสม่ำเสมอก่อนเข้าแข่งขัน เนื่องจากเส้นทางวิ่งผจญภัยจะมีความแตกต่างจากการวิ่งบนถนนหรือลู่ทั่วไป ด้วยผิวถนนสูงต่ำ และขรุขระมาก ดังนั้นผู้เข้าแข่งต้องเคยผ่านประสบการวิ่งแบบออฟโรด นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ นักวิ่งต้องช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งพบกรณีฉุกเฉินได้ทั่วไปในการแข่งขันประเภทนี้ ดังนั้นนักวิ่งต้องมีความรู้พื้นฐานการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือตนเองในเบื่องต้น
ผู้จัดการแข่งขันไม่แนะนำให้ผู้มีโรคประจำตัวหรืออาการดังต่อไปนี้เข้าแข่งขัน
  • โรคความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด หรือ ลิ้นหัวใจรั่ว
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและกลุ่มโรคหัวใจอื่นๆ
  • โรคหัวใจขาดเลือด หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติ
  • โรคเบาหวาน
  • โรคอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดภาวะเฉียบพลันจากการวิ่ง