รายละเอียดการแข่งขัน

วันเอ็กซ์โป และ ลงทะเบียน : วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558
สถานที่ : สิมาลินทร์ ต.ขนงพระ เขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
28 หมู่ 6 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558
บริเวณการแข่งขัน : อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
จุดปล่อยตัว & เส้นชัย: สิมาลินทร์ ต.ขนงพระ เขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
28 หมู่ 6 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
พิธีมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (เฉพาะวิ่งประเภท เดี่ยว 100 กม. เท่านั้น)
สถานที่ : สิมาลินทร์ ต.ขนงพระ เขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
28 หมู่ 6 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130


เส้นทางการแข่งขันอยู่ในเขตตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 200 กม. ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางวิบากบนเนินเขา ผ่านหุบเขา ไร่มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ป่าเบญจพรรณ และวิถีชีวิตชาวไร่ในชุมชนห่างไกล รูปแบบเส้นทางเป็นส่วนผสมระหว่าง ถนนลาดยาง 5% และถนนดินแดง และ ทางวิบาก 95% พร้อมจุดเชคพอยท์ทุกๆ 10 กม.

แผนที่เส้นทางการแข่งขัน คลิกที่นี่
แผนที่ไปงานลงทะเบียนและจุดปล่อยตัว/เส้นชัย เร็วๆนี้
แผนที่การเดินทางจาก กรุงเทพฯ-ปากช่อง คลิกที่นี่
รถบริการ กรุงเทพ-ปากช่อง คลิกที่นี่

ตารางกำหนดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558
14.00 น.-19.00น.
17:30 น.-16:30 น.
18:30 น.-19:30 น.
20.00 น.
งานแสดงสินค้าและลงทะเบียน ณ สิมาลินทร์ รีสอร์ท เขาใหญ่
ชี้แจงกฏกติกาการแข่งขันประเภทเดี่ยวคู่ 50km/100km ภาษาอังกฤษ
ชี้แจงกฏกติกาการแข่งขันประเภทเดี่ยวคู่ 50km/100km ภาษาไทย
ปิดการลงทะเบียน
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558
04.30 น. -04.50 น.
05.00 น.
06.30 น.
07.00 น.
08.00 น. (ประมาณ)
08.10 น. (ประมาณ)
09.10 น. (ประมาณ)
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
13.50 น. (ประมาณ)
18:30 น.
23.00 น.
แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเดินทางถึงจุดปล่อยตัว ณ สิมาลินทร์
ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท เดี่ยว/คู่100 กม. และ เดี่ยว 50 กม.
ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทวิ่ง 25 กม.
ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทวิ่ง 15 กม.
นักวิ่ง 15 กม.คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
นักวิ่ง 25 กม.คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
นักวิ่ง 50 กม.และ คู่ 100 กม. คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
พิธีมอบรางวัลประเภทวิ่ง 15 กม.
พิธีมอบรางวัลประเภทวิ่ง 25 กม. 50 กม. และ คู่ 100 กม.
นักวิ่งเดี่ยว 100 กม.คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
สื่อมวลชนรับประทานอาหารเย็นที่ Media Center สิมาลินทร์
จบการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
10.30 น. พิธีมอบรางวัลประเภทวิ่งเดี่ยว 100 กม. ที่สิมาลินทร์

***นักวิ่งประเภท เดี่ยว/คู่ 100 กม. และ 50 กม. ทุกคนจะต้องเข้าประชุมฟังชี้แจงกฎกติกาการแข่งขัน วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 17.30 น. ณ สิมาลินทร์ เขาใหญ่ เพื่อทราบกฎกติกาและข้อมูลล่าสุดของเส้นทางการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับโทษเวลา ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าห้องบรรยายทุกคน
หมายเหตุ ร่างกำหนดการข้างต้น คณะผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง

ตารางบริการรถรับส่งระหว่างโรงแรมและจุดสตาร์ท (สิมาลินทร์)

โดยนักวิ่งสามารถขึ้นรถระหว่างทางของจุดที่ให้บริการได้
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 (เอ็กซ์โปและลงทะเบียน)
จุดที่ 1
โรงแรมแคปพิตอลเจ-สิมาลินทร์-โรงแรมแคปพิตอลเจ (สามารถขึ้นรถระหว่างทางได้)
เวลาในการให้บริการ: 13.45 น.-20.00 น. (ทุก 30 นาที)

จุดที่ 2
วิลล่าพาราดิส,เบลม้อนท์-สิมาลินทร์-วิลล่าพาราดิส,เบลม้อนท์ (สามารถขึ้นรถระหว่างทางได้)
เวลาในการให้บริการ: 13.45 น.-20.00 น. (ทุก 30 นาที)
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 (วันแข่งขัน)
จุดที่ 1
โรงแรมแคปพิตอลเจ-สิมาลินทร์-โรงแรมแคปพิตอลเจ
3:00 น. - 7:00 น. : ทุก 15 นาที
7:00 น. - 14:00 น. : ทุก 30 นาที
14:00 น. - 23:00น.: ทุก 1 ชั่วโมง

จุดที่ 2
วิลล่าพาราดิส,เบลม้อนท์-สิมาลินทร์-วิลล่าพาราดิส,เบลม้อนท์
3:45 น. - 7:00 น. : ทุก 20 นาที

การลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่ง

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. – 19.00 น. ณ สิมาลินทร์ เขาใหญ่
สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับ
  • ตารางหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
  • แผนที่เส้นทางการแข่งขัน
  • ไมโครชิพจับเวลา และ หมายเลขวิ่ง
  • เสื้อที่ระลึกการแข่งขันจาก The North Face®
หมายเหตุ เนื่องจากเส้นทางการแข่งขันมีความเสี่ยงและอยู่ในที่ห่างไกล ดังนั้นนักกีฬาประเภท เดี่ยว 100 กม., คู่ 100 กม., เดี่ยว 50 กม. ต้องรับเบอร์วิ่งและของที่ระลึกภายในเวลา 17.20 น. วันศุกร์ที่30มกราคม 2558 และเข้าร่วมฟังบรรยายกฎกติกาและข้อมูลล่าสุดของ เส้นทาง มิฉะนั้นจะถูกปรับโทษเวลา ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าห้องบรรยายทุกคน