โปรแกรมการแข่งขัน

สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และ รับของที่ระลึก, จุดปล่อยตัวและเส้นชัย และพิธีมอบรางวัลทุกประเภทจะจัดขึ้นที่
สถานที่ : ฟาร์มวรนาถ (ตรงข้ามกับสิมาลินทร์ รีสอร์ท)
ที่อยู่ : ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประเทศไทย
งานแสดงสินค้าและรับของที่ระลึก : วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
พิธีมอบรางวัล : วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
(มอบรางวัลสำหรับประเภท 100 กม.)


กำหนดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
14.00 น. - 20.00น. งานแสดงสินค้าและรับของที่ระลึก
17.30 น.- 18.30 น. ชี้แจงกฎกติกาการแข่งขันประเภท 100 กม. 75 กม. และ 50 กม. (ภาษาอังกฤษ)
18.30 น.- 19.00 น. ชี้แจงกฎกติกาการแข่งขันประเภท 100 กม. 75 กม. และ 50 กม. (ภาษาไทย)
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
04.00 น. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเดินทางถึงจุดปล่อยตัว
04.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 100 กม. และ 75 กม.
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 50 กม.
06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 25 กม.
07:00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 15 กม.
07.50 น. (ประมาณ) นักวิ่ง 15 กม.คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
08.20 น. (ประมาณ) นักวิ่ง 25 กม.คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
09.00 น. (ประมาณ) นักวิ่ง 50 กม. คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
12.00 น. (ประมาณ) นักวิ่ง 75 กม. คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
10.00 น. – 10.30 น. (ประมาณ) พิธีมอบรางวัลประเภท 15 กม.
11.00 น. – 11.30 น. (ประมาณ) พิธีมอบรางวัลประเภท 25 กม.
12.00 น. – 12.30 น. (ประมาณ) พิธีมอบรางวัลประเภท 50 กม.
13.30 น. – 14.00 น. (ประมาณ) พิธีมอบรางวัลประเภท 75 กม.
14.00 น. (ประมาณ) นักวิ่ง 100 กม.คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
23.00 น. จบการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
10.30 น. พิธีมอบรางวัลประเภท 100 กม. ณ เบลท์มอนท์ วิลเลจ เขาใหญ่