โปรแกรมการแข่งขัน

สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และ รับของที่ระลึก, จุดปล่อยตัวและเส้นชัย และพิธีมอบรางวัลทุกประเภทจะจัดขึ้นที่
สถานที่ : ฟาร์มวรนาถ (ตรงข้ามกับสิมาลินทร์ รีสอร์ท)
ที่อยู่ : ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประเทศไทย
งานแสดงสินค้าและรับของที่ระลึก : วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีมอบรางวัล : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
(มอบรางวัลสำหรับประเภท 100 กม.)


กำหนดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
14.00 น. - 20.00น. งานแสดงสินค้าและรับของที่ระลึก
17.30 น.- 18.30 น. ชี้แจงกฎกติกาการแข่งขันประเภท 100 กม. และ 50 กม. (ภาษาอังกฤษ)
18.30 น.- 19.00 น. ชี้แจงกฎกติกาการแข่งขันประเภท 100 กม. และ 50 กม. (ภาษาไทย)
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
04.00 น. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเดินทางถึงจุดปล่อยตัว
04.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 100 กม.
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 50 กม.
06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 25 กม.
07:30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท 15 กม.
08.20 น. (ประมาณ) นักวิ่ง 15 กม.คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
08.50 น. (ประมาณ)
นักวิ่ง 25 กม.คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
09.30 น. (ประมาณ) นักวิ่ง 50 กม. คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
09.30 น. – 10.00 น. (ประมาณ) พิธีมอบรางวัลประเภท 15 กม.
10.30 น. – 11.00 น. (ประมาณ) พิธีมอบรางวัลประเภท 25 กม.
11.30 น. – 12.00 น. (ประมาณ) พิธีมอบรางวัลประเภท 50 กม.
14.25 น. (ประมาณ) นักวิ่ง 100 กม.คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
23.00 น. จบการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
10.30 น. พิธีมอบรางวัลประเภท 100 กม. ณ เบลท์มอนท์ วิลเลจ เขาใหญ่