สัมภาระบังคับ

ผู้เข้าแข่งขันวิ่งเดี่ยว/คู่ 100 กม. และวิ่งเดี่ยว 50 กม.ต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
 • เป้หลังบรรจุน้ำดื่มขนาด2 ลิตรขึ้นไปสำหรับนักกีฬาวิ่งเดี่ยว 100 กม.
 • เป้หลังบรรจุน้ำดื่มขนาด 1 ลิตรขึ้นไปสำหรับนักกีฬาวิ่งคู่ 100 กม.และวิ่งเดี่ยว 50 กม
 • น้ำในบรรจุภัณฑ์ใดๆ เช่น กระบอก ขวด หรือกระติก เป็นต้น ไม่พิจารณาร่วมกับปริมาณมาตรรวมขั้นต่ำของแต่ละประเภท
 • อาหารและอาหารเสริมชนิดแท่งหรือเจล
 • ชุดไฟฉายสวมหัวความสว่างขั้นต่ำ 70 Lumen พร้อมถ่าน (นักวิ่งเดี่ยว/คู่ 100 กม. และวิ่งเดี่ยว 50 กม.)
 • ถ่านสำรองสำหรับไฟฉายสวมหัวจำนวน 1 ชุดสำหรับนักกีฬาวิ่งเดี่ยว 100 กม.
 • โทรศัพท์มือถือ(แนะนำเครือข่าย ดีแทค เนื่องจากมีสัญญาณมากที่สุดในสามเครือข่าย)
 • ชุดปฐมพยาบาล
 • นกหวีด
ผู้จัดการแข่งขันจะจัดเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เพื่อผู้เข้าแข่งขันนำติดตัวไป
 • รายชื่อและหมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน
 • แผนที่เส้นทางการแข่งขัน
 • ไมโครชิพจับเวลา
*หมายเหตุ ผู้จัดการแข่งขันจะสุ่มเชคระหว่างการแข่งขันบนเส้นทางเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว หากพบว่านักกีฬาคนใดไม่มีสิ่งของครบถ้วนจะถูกทำโทษปรับเพิ่มผลเวลาแข่งขัน จนกว่าจะสามารถหาสิ่งของจำเป็นดังกล่าวมาทดแทนหรือเพิ่มเติมซึ่งนักกีฬาสามารถเตรียมสิ่งของสำรองเหล่านี้และใส่ไว้ในถุงสัมภาระสำรองจะถูกส่งไปยังจุดเชคพอยต่างๆนอกจากนี้มีการตรวจสอบในจุดเชคพอยท์ที่ 4 อีกด้วยว่านักกีฬายังคงแบกเป้บรรจุน้ำดื่มอย่างน้อย1-2 ลิตรในเป้หลังเป็นพื้นฐาน