การสมัคร

ประเภท ราคาพิเศษ
17 ส.ค. – 10 ก.ย. 2560
ราคาปกติ
11 ก.ย. – 30 พ.ย. 2560*
100 กม. 2,900 บาท 3,400 บาท
75 กม. 2,400 บาท 2,800 บาท
50 กม. 1,900 บาท 2,300 บาท
25 กม. 1,400 บาท 1,600 บาท
15 กม. 1,200 บาท 1,400 บาท
หมายเหตุ *การสมัครประเภท 75 กม. และ 100 กม. สามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง www.gotorace.com เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการรับสมัคร โปรดอ่าน “เงื่อนไขการแข่งขันของแต่ละประเภท“ เพิ่มเติมได้จากด้านล่าง
*ไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิ์การสมัคร และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
*ค่าสมัครข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
*รับสมัครจำนวนจำกัด โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า
*ปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หรือ จนกว่าเต็มจำนวนที่จำกัดไว้
*นักกีฬาจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2561 (การคำนวณอายุ พ.ศ. 2561 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด)
หมายเหตุ การแข่งขัน เดอะ นอท เฟซ 100®  เป็นการแข่งขันวิ่งเทรล เส้นทางอาจมีความยากลำบาก ลาดชัน มีการผจญภัย อยู่ห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวก มีอากาศแปรปรวน และ บางเวลาต้องวิ่งในความมืด นักกีฬาจึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างมากในการลงแข่งขัน มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหา ต้องฝึกฝนตนเองเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อการแข่งขันและเผชิญต่อสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดมาก่อน นักกีฬาจะต้องศึกษาแผนที่เส้นทางการแข่งขัน ในรุ่นที่ตนเองสมัครอย่างละเอียด และ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสมัครแข่งขันเท่านั้นจึงจะสามารถสมัคร และ ลงแข่งขันได้

ภายในเส้นทางการแข่งขันจะมีการแสดงป้ายบอกระยะกิโลเมตร สัญลักษณ์และป้ายชี้นำทาง โดยที่นักกีฬาจะต้องศึกษาแผนที่เส้นทางการแข่งขันที่ลงทะเบียนอย่างละเอียด สำหรับการวิ่ง 100กม. 75กม. และ 50กม แนะนำว่าควรเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์และเคยผ่านการแข่งขันวิ่งระยะทางไกล / วิ่งเทรล มาก่อน และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเท่านั้นจึงจะสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ สำหรับประเภทระยะ 25 กม. และ 15 กม. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือก อย่างไรก็ตามผู้จัดฯแนะนำว่าผู้สมัครควรมีการฝึกฝนให้เพียงพอและเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน

เงื่อนไขการแข่งขันของแต่ละประเภท

ประเภท 100 กม. (เปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น)
 • การแข่งขันประเภทนี้เป็นการเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องสมัครก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนที่จำกัดไว้)
 • ผู้สมัครต้องเคยผ่านการวิ่งมาราธอน ด้วยเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง 30 นาที หรือ การวิ่งระยะไกลประเภทอื่นๆ ภายใน 2 ปี พร้อมแนบหลักฐาน
 • ผู้สมัครจะต้องแข็งแรงและสุขภาพดี
 • วิ่งเส้นทาง 50 กม. จำนวน 2 รอบ
 • จำกัดเวลาวิ่ง 18 ชั่วโมงเท่านั้น เนื่องจากมีรายละเอียดสำหรับการจำกัดเวลา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  เวลาปล่อยตัวและการจำกัดเวลา

ประเภท 75 กม. (เปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น)

 • การแข่งขันประเภทนี้เป็นการเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องสมัครก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนที่จำกัดไว้)
 • ผู้สมัครต้องเคยผ่านการวิ่งมาราธอน ด้วยเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง 30 นาที หรือ การวิ่งระยะไกลประเภทอื่นๆ ภายใน 2 ปี พร้อมแนบหลักฐาน
 • ผู้สมัครจะต้องแข็งแรงและสุขภาพดี
 • วิ่งเส้นทาง 25 กม. จำนวน 1 รอบ และเส้นทาง 50 กม. จำนวน 1 รอบ
 • จำกัดเวลาวิ่ง 13 ชั่วโมง 30 นาทีเท่านั้น เนื่องจากมีรายละเอียดสำหรับการจำกัดเวลา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เวลาปล่อยตัวและการจำกัดเวลา

ประเภท 50 กม. (สมัครได้ที่ร้านเดอะ นอท เฟซ และ ออนไลน์ )

 • เป็นระยะสำหรับนักกีฬาที่มีประสบการณ์เท่านั้น
 • สำหรับนักกีฬาที่มีประสบการณ์วิ่งระยะมาราธอนมาก่อน
 • ผู้สมัครจะต้องแข็งแรงและสุขภาพดี
 • วิ่งเส้นทาง 50 กม. จำนวน 1 รอบ
 • จำกัดเวลาวิ่ง 9 ชั่วโมงเท่านั้น เนื่องจากมีรายละเอียดสำหรับการจำกัดเวลา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เวลาปล่อยตัวและการจำกัดเวลา

ประเภท 25 กม. (สมัครได้ที่ร้านเดอะ นอท เฟซ และ ออนไลน์ )

 • วิ่งเส้นทาง 25 กม. จำนวน 1 รอบ
 • จำกัดเวลาวิ่ง 5 ชั่วโมง 30 นาทีเท่านั้น

ประเภท 15 กม. (สมัครได้ที่ร้านเดอะ นอท เฟซ และ ออนไลน์ )

 • วิ่งเส้นทาง 15 กม. จำนวน 1 รอบ
 • จำกัดเวลาวิ่ง 3 ชั่วโมง 30 นาทีเท่านั้น
ช่องทางการรับสมัคร

1. ร้าน เดอะ นอท เฟซ®

 • สยาม ดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 1 (กรุงเทพฯ) โทร. 02-658-0322
 • เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 3 (กรุงเทพฯ) โทร. 02-613-1450
 • เซ็นทรัล พระรามเก้า ชั้น 3 (กรุงเทพฯ) โทร. 02-160-2437
 • เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 2 (กรุงเทพฯ) โทร. 02-884-8981
 • เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2 (กรุงเทพฯ) โทร. 02-115-8325
 • เมกา บางนา ชั้น 2 (กรุงเทพฯ) โทร. 02-105-1677
 • สเปลล์แอทฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น G (กรุงเทพฯ) โทร. 02-150-9015
 • เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 2 โทร. 038-043-225 
 • เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 2 โทร. 053-288-886
 • เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 2 โทร. 074-339-806

ค้นหาร้าน เดอะ นอท เฟซ : www.thenorthfacethailand.com

2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.gotorace.com