เวลาปล่อยตัวและการจำกัดเวลา

ประเภทการแข่งชัน ระยะทาง เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
เดี่ยว 100 กม 100 กม 05.00 น. 18 ชม
คู่ 100 กม 50 กม (ต่อคน) 05.00 น. 18 ชม
เดี่ยว 50 กม 50 กม 05.00 น. 18 ชม
วิ่ง 25 กม 25 กม 06.30 น. 5 ชม
วิ่ง 15 กม 15 กม 07.00 น. 3½ ชม