ผลการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขัน รายการ
North Face 100 Marathon

2016 Race Result

ผลการแข่งขัน เดอะ นอท เฟซ วันฮันเดรด ไทยแลนด์ 2016

การแข่งขันเสร็จสิ้นเวลา 22.56 น.

นักวิ่งเดี่ยว 100 กม.จำนวน 84 คน เข้าเส้นชัย และถอนตัวจากแข่งขัน จำนวน 202 คน
นักวิ่งเดี่ยว 50 กม.จำนวน 402 คน เข้าเส้นชัย และถอนตัวจากแข่งขัน จำนวน 185 คน

ประเ ภท 100 กิโลเมตร

ประเภทบุคคลชาย
1. Ullas Narayana ประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลารวม : 10:52:43
2. Ho Shin Yen ประเทศไต้หวัน ระยะเวลารวม : 11:51:21
3. Phairat Varasin ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 12:18:07
ประเภทบุคคลหญิง
1. Nampetch Porntharukcharoen ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 13:29:12
2. Karen Benat  ประเทศอังกฤษ ระยะเวลารวม : 13:52:23
3. Christine Loh      ประเทศมาเลเซีย ระยะเวลารวม : 14:47:26

ประเภท 100 กิโลเมตร คู่

ประเภทคู่ผสม
1. Keisuke Endo และ Kazuaki Kamata ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารวม : 09:30:40
2. Boonsom Siddhiphongse และ Authai Nutmung ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 10:08:59
3. Allan Soegaard และ Alessandro Chiandetti ประเทศเดนมาร์กและอิตาล ระยะเวลารวม : 10:51:10
ประเภทหญิงคู่
1.Somsakul Aramwatanapong และ Panthip Sungkamanont ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 12:22:11
2.Kanokkorn Vitesakan และ Dusanee Saeheng ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 12:50:00
3. Oraporn Dumrongwongsiri และ Punyanuch Prachayanipon ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 13:11:06

ประเภท 50 กิโลเมตร

ประเภทบุคคลชาย
1. Vlad Ixel ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลารวม : 04:15:21
2. Sanya Khanchai ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 04:22:23
3. Saman Gunan ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 04:48:44
ประเภทบุคคลหญิง
1. Naomi Imaizumi ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารวม : 05:16:11
2. Silke Bender ประเทศเยอรมัน ระยะเวลารวม : 05:55:40
3. Nathalie Cochet                ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลารวม : 05:55:57

ประเภท 25 กิโลเมตร

ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 18 – 29 ปี )
1. Labardin Maxime ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลารวม : 02:33:40
2. Arnon Chaiyachat ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 02:36:33
3. Jeera Gosalvitr ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 02:38:05
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 30 – 39 ปี )
1. Chatchai Ananpattarachai ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 02:03:45
2. Darius Konotopetz ประเทศคานาดา ระยะเวลารวม : 02:10:54
3. Reza Rebuan ประเทศมาเลเซีย ระยะเวลารวม : 02:18:29
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 40 – 49 ปี )
1. Joacim Ek ประเทศสวีเดน ระยะเวลารวม : 02:19:59
2. Marc Verstraete ประเทศเบลเยียม ระยะเวลารวม : 02:25:55
3. Paul Lewis ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลารวม : 02:35:08
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 50 – 59 ปี )
1. Bunphot Phairoh ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 02:10:45
2. Nat Suwansiri ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 02:26:31
3. Soren Mellemgaard ประเทศเดนมาร์ก ระยะเวลารวม : 02:54:42
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุมากกว่า 60 ปี )
1. Leonid Ixel ประเทศอิสราเอล ระยะเวลารวม : 02:42:17
2. Choochai Moolsin ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 03:18:24
3. Somchai Yimsiriwatana ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 03:24:19
ประเภทบุคคลหญิง ( รุ่นอายุ 18 – 29 ปี )
1. Piyawan Niruntraporn ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 02:55:12
2. Saowanee Jaroensuk ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 03:05:54
3. Nattha Bunlum ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 03:06:13
ประเภทบุคคลหญิง ( รุ่นอายุ 30 – 39 ปี )
1. Charlyn Holden สหรัฐอเมริกา ระยะเวลารวม : 02:48:04
2. Rattanaporn Bunkongchat ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 02:50:31
3. Courtney Brainard สหรัฐอเมริกา ระยะเวลารวม : 02:52:55
ประเภทบุคคลหญิง ( รุ่นอายุ 40 – 49 ปี )
1. Katherine Welch สหรัฐอเมริกา ระยะเวลารวม : 02:26:41
2. Miyuki Jessee ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารวม : 02:53:43
3. Supattree Rirkrai ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 03:06:42
ประเภทบุคคลหญิง ( รุ่นอายุ 50 – 59 ปี )
1. Lynda Sharp ประเทศอังกฤษ ระยะเวลารวม : 02:41:55
2. Saovaluck Hongsinlark ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 03:12:28
3. Suvimol Techaswararak ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 03:25:32
ประเภทบุคคลหญิง ( รุ่นอายุมากกว่า 60 ปี )
1. Panida Pongpanite ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 04:02:45

ประเภท 15 กิโลเมตร

ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 18 – 29 ปี )
1. Agawit Thaothip ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:27:23
2. Sirichai Sirikienthong ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:30:23
3. Calvin Chu ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:35:16
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 30 – 39 ปี )
1. Wuttichai Sawaengphol                ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:16:12
2. Theethach Watthanatidpong ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:21:17
3. Ivo Spauwen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระยะเวลารวม : 01:21:28
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 40 – 49 ปี )
1. Tom Van Den Berg ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระยะเวลารวม : 01:28:19
2. Pisit Chotiyospong ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:32:39
3. Phichet Chaoha                ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:37:34
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 50 – 59 ปี )
1. Daniel Althaus ประเทศคานาดา ระยะเวลารวม : 01:47:19
2. Boonkiat Viwatdecha ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:51:01
3. Chana Krivas ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:57:35
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุมากกว่า 60 ปี )
1. Amnuayporn Tinprapa ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:25:57
2. Toon Van Den Berg ประเทศเนเธอร์แลนด ระยะเวลารวม : 01:33:08
3. Ritphol Longprasert ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:57:35
ประเภทบุคคลหญิง ( รุ่นอายุ 18 – 29 ปี )
1. Pinnarat Varinsirikul ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:50:11
2. Sudatip Pipatthakorn ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:53:24
3. Panisa Treenusorn ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:54:30
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 30 – 39 ปี )
1. Narumol Pichitbunchornchai ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:32:43
2. Suphaphorn Paisansrisin ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:34:07
3. Waritsara Meemak ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:39:28
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 40 – 49 ปี )
1. Anchalee Kijanawanchai ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:36:20
2. Pleumjit Chaiya ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:42:47
3. Jidapha Yindee ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:43:44
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุ 50 – 59 ปี )
1. Kanita Torpaiboon ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:36:20
2. Kanyarat Kosavisutte ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 01:58:16
3. Oramas Pinijchob ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 02:09:30
ประเภทบุคคลชาย ( รุ่นอายุมากกว่า 60 ปี )
1. Nisarat Tachavatanavisal ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 03:02:39
2. Supaporn Sangthanu ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 03:13:04
3. Kanokporn Yimsiriwatana ประเทศไทย ระยะเวลารวม : 03:17:00