เดอะ นอท เฟซ วันฮันเดรท ไทยแลนด์ 2018 ระยะ 50 กม., 75 กม. และ 100 กม. เป็น Qualifying Races ของ The Ultra-Trail du Mont-Blanc® โดยได้รับพ้อยต์ดังนี้
ประเภท 100กม.
  • 4 Points
ประเภท 75กม.
  • 3 Points
ประเภท 50กม.
  • 2 Points
ดูข้อมูลการแข่งขัน Ultra-Trail du Mont-Blanc® ได้ที่ www.utmbmontblanc.com